Pribojska Banja

Jednodnevni izlet: Zlatarski Biseri – Pribojska Banja

Vazdušno lečilište bogato termalnim izvorima 

U samom centru Pribojske banje nalazi se više termomineralnih izvora sa temperaturom vode od 37,5 °C, Ph 7,2. Nad glavnim vrelom sagrađen je bazen „Stara banja“, a nad ostala tri bazena poznatija kao „Nova banja“. 

Voda sa ovih izvora pripada kategoriji oligomineralnih, zemnoalkalnih, homeotermnih , sumporovitih voda, bez boje, mirisa i ukusa. Ova banjska voda se koristi kao pomoćno terapijsko sredstvo, za kupanje i piće, kod svih oblika hroničnog zglobnog i vanzglobnog reumatizma, oboljenja perifernih nerava (išijas), kod svih oblika posttraumatskih stanja, oboljenja kičmenog stuba, poremećaja periferne cirkulacije, ginekoloških i kožnih oboljenja, bolesti organa za varenje. 

Rehabilitacioni centar Pribojska banja, u tretiranju različitih oboljenja, primenjuje metode kvantne medicine, akupunkturu, magnetnu akupunkturu, lasero akupunkturu i manuelnu manipulaciju kičmenog stuba (kiropraksa). Wellness i spa sadržaji:

 • Otvoreni bazeni
 • Zatvoreni bazeni
 • Sauna.


Pribojska Banja

Rezervacije

Cene aranžmana ne obuhvataju individualne troškove putnika

Načini plaćanja:

 • Gotovinski
 • Platnim karticama

Na recepciji hotela Zlatarski biseri

Cena aranžmana po osobi


RSD500.00
 • Polazak sa parkinga Zlatarskih bisera
 • Dolazak u Pribojsku Banju
 • Planirani povratak u hotel Zlatarski biseri je 15h
 • Prevoz turističkim autobusom
 • Usluge pratioca grupe
 • Pokriveni troškovi organizacije putovanja

01/Mar/2016 30/Sep/2016

Rezervacije

Rezervacije

+381 656094673

+381 332611232