Manastir Kozme i Damjana

Jednodnevni izlet: Zlatarski biseri- manastir Kozme i Damjana

Manastir Sv. Кozme i Damjana,nalazi se na planini Zlatar na mestu zvanom Vodena poljana. Od najvišeg vrha Zlatara (Golo brdo 1627m) udaljen je svega 2km, pa je prilikom posete idealno spojiti ove dve lepote, lepotu prirode i lepotu svetinje… 

Onaj koga ćete uvek sresti ovde i ko će vam poželeti srdačnu dobrodošlicu је monah Gavrilo.


Cene aranžmana ne obuhvataju individualne troškove putnika

Načini plaćanja:

  • Gotovinski
  • Platnim karticama

Na recepciji hotela Zlatarski biseri

Cena aranžmana po osobi


RSD500.00
  • Polazak sa parkinga Zlatarskih bisera
  • Dolazak u manastir Kozme i Damjana
  • Planirani povratak u hotel Zlatarski biseri je 13h
  • Prevoz turističkim autobusom
  • Usluge pratioca grupe
  • Pokriveni troškovi organizacije putovanja

01/Mar/2016 30/Sep/2016

Rezervacije

Rezervacije

+381 656094673

+381 332611232